وبلاگ سبز سرخ SabzeSorkh.IR (فرهنگ و ارتباطات پایداری) SabzeSorkh.IR: الله، الله، الله، الله، الله اكبر؛ جانم فدای یك لحظه عمر تو رهبر * این وبلاگ هیچ گونه ارتباطی نشریه سبز سرخ و کنگره سرداران و ده هزار شهید استان مازندران ندارد جز دلبستگی عاطفی به جا مانده از دوران راهنمایی و دبیرستان که خواننده نشریه بود! http://sabzesorkh.ir 2019-03-20T09:48:31+01:00 text/html 2013-04-21T12:24:04+01:00 sabzesorkh.ir حمید درویشی شاهکلایی سپاس خدای را اردیبهشت! http://sabzesorkh.ir/post/75 <p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma,Verdana,'Times New Roman',serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: justify;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="3"><span style="font-weight: bold;">زنده باد اردیبهشت!</span></font><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma,Verdana,'Times New Roman',serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: justify;">خدا را شکر اردیبهشت آمد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma,Verdana,'Times New Roman',serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: justify;">اردیبهشت ماه خوبی است.</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma,Verdana,'Times New Roman',serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: justify;">اردیبهشت همه جای ایران،<span style="font-weight: bold;"> از جهت طبیعت و گردش‌گری</span>، قشنگ و دیدنی است.</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma,Verdana,'Times New Roman',serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: justify;">اردیبهشت امسال <span style="font-weight: bold;">از جهت فرهنگی</span> هم قشنگ و دیدنی است.</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma,Verdana,'Times New Roman',serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: justify;">بزرگ‌داشت سعدی، حکیم فردوسی و عمر خیام از شعرا، شهید مطهری، شیخ بهایی و شیخ صدوق از علما...</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma,Verdana,'Times New Roman',serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: justify;">ولادت پربرکت سه معصوم: حضرت زهرا (روز مادر)، آقا امام باقر و حضرت جواد علیهم‌السلام.</p><ul style="text-align: justify;"><li><font size="2">راستی امسال 32 سال از شکست تاریخی نقشه آمریکایی‌ها برای آزادسازی گروگان‌های‌شان (5 اردیبهشت 59، طبس) می‌گذرد. هر چه‌قدر<span style="font-weight: bold;"> آرگو </span>بسازند، هرچه‌قدر خود را قهرمان نشان بدهند، باز هم در برابر قدرت خدا شکست می‌خورند.</font></li><li><font size="2">راستی‌تر! دوم اردیبهشت به تعبیری، روز تاسیس <span style="font-weight: bold;">سپاه </span>پاسداران انقلاب اسلامی است. تا کور شود چشم دشمنان نظام!</font></li></ul><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">پی‌نوشت: اردیبهشت با نمایشگاه کتاب، بهار ماست! زنده باد بهار!<br></p><div class="gK" style="color: rgb(153, 153, 153); padding-bottom: 3px; padding-top: 12px; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><a href="https://plus.google.com/u/0/115278522714536322390" class="FW9qdb Wk" style="color: rgb(51, 102, 204); cursor: pointer; text-decoration: none;"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-s_aP1-o-v2M/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAADbI/KhsHPmb0AE8/s32-c-k-no/photo.jpg" alt="" class="Ol Zb fK" style="vertical-align: middle; border: 0px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; float: right; height: 32px; margin: 3px 0px 12px 12px; width: 32px;" height="32px" width="32px"></a><a href="https://plus.google.com/u/0/115278522714536322390" class="Sg Ob Tc" rel="nofollow" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; font-weight: bold; -webkit-transition: color 0.218s;"><span dir="ltr">Abbas Hosseinnejad</span>‏</a>&nbsp;در ابتدا این&nbsp;<a class="Iw" href="https://plus.google.com/u/0/115278522714536322390/posts/FbdWvk2QA8T" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: color 0.218s;">پست</a>&nbsp;را به اشتراک گذاشت:</div><div class="eE Fp" style="padding-bottom: 12px; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><div class="wm Ob8Frf VC Dq2JMd" style="min-height: 0px; padding: 0px; overflow: hidden;">عجب ماهی است این اردیبهشت<br>:<br>۱ اردیبهشت: بزرگداشت سعدی | ۲ اردیبهشت: روز زمین پاك | ۳ اردیبهشت : بزرگداشت شیخ بهایی |۱۰ اردیبهشت : روز ملی خلیج فارس |۱۱ اردیبهشت: روزجهانی كار و كارگر |۱۱ اردیبهشت: ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن | ۱۲ اردیبهشت: روزمعلم |۱۵ اردیبهشت: روز بزرگداشت شیخ صدوق |۲۲ اردیبهشت: ولادت امام &nbsp;باقر (ع)| ۲۵ اردیبهشت: بزرگداشت فردوسی |۲۸ اردیبهشت: بزرگداشت حكیم عمر خیام |۳۱ اردیبهشت: ولادت امام محمد تقی (ع)</div></div><p style="text-align: center;"><font class="text4">-------------------------------------------------------------------------<br>اشتراک فید سبز سرخ در گوگل ریدر:<br>http://<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 255, 51);">S</span><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">abze</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">S<span style="background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0);">orkh</span></span>.ir/rss<br>نسخه کم حجم موبایلی: http://<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 204, 0); ">S</span><span style="background-color: rgb(51, 255, 51); ">abze</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">S<span style="background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); ">orkh</span></span>.ir/M<br><br>امروز اگر <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">سرخ</span> بیفتیم به خاک<br>فردا به زمانه <span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">سبز</span>تر می روییم</font></p> text/html 2012-11-28T06:14:58+01:00 sabzesorkh.ir مدیر وبنوشت با یادی از فرمانده جوان، شهید حسن باقری، هفته بسیج مبارك! http://sabzesorkh.ir/post/10 <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><img src="http://img.tebyan.net/big/1386/09/13025114721771559967395518419018220611941.jpg" alt="حسن باقری، فرمانده ای بزرگ ولی جوان" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: " tahoma","sans-serif";"="" lang="FA">...اگر امام صادق علیه السلام یك شیعه ی تنوری مثل هارون مكی داشت،</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: " tahoma","sans-serif";"="" lang="FA">الان ولایت فقیه صدها هزار بسیجی شیعه دارد</span></b></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: " tahoma","sans-serif";"="" lang="FA">كه به یك اشاره ی مولایشان به قلب آتش می زنند.</span></b></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);" align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: " tahoma","sans-serif";"="" lang="FA">این بسیجی ها پدیده ی جدید خلقت اند...</span></b></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: " tahoma","sans-serif";"="" lang="FA">جملاتی از بنیانگذار اطلاعات جنگ سپاه</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: " tahoma","sans-serif";"="" lang="FA">سرلشكر (!) شهید غلامحسین افشردی</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: " tahoma","sans-serif";"="" lang="FA">معروف به حسن باقری</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: " tahoma","sans-serif";"="" lang="FA">(فصلنامه پلاك هشت، شماره 7، پاییز 1388)</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: " tahoma","sans-serif";"="" lang="FA">توجه دارید كه هفته بسیج هم تمام شود، روز بسیج تمام نمی شود. چرا كه این عصر، عصر بسیج است.</span></p> <br><br>منبع:<br>http://www.pavaraqi.mihanblog.com text/html 2012-09-30T13:22:03+01:00 sabzesorkh.ir مدیر وبنوشت شاگرد مکتب امام خامنه ای http://sabzesorkh.ir/post/73 <img src="http://www.sobh.org/images/oo%20dar%20mian%20mast/03/313-03-5.jpg" alt="سید اسماعیل بنی حسینی" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5"> <font size="2">جانباز 50 درصد شیمیایی از شمال<br>دانشجو و طلبه رزمنده سید اسماعیل بنی حسینی<br>متولد 1339 در قائمشهر مازندران<br><br>او افتخارش، شاگردی مکتب امام خامنه ای است.<br><br>از زبان خودش بخوانیم:<br></font><br><p style="line-height: 150%; margin-left: 30px; margin-right: 30px; " dir="rtl" align="justify"> <font face="Tahoma" size="2">من سیداسماعیل بنی‌حسینی اهل شهرستان قائم‌شهر هستم. <span style="color: rgb(0, 0, 153);">درست 6 روز پس از آغاز جنگ با گروهی 72 نفره عازم منطقه شدیم و در خدمت شهید بزرگوار چمران</span> در عملیات سوسنگرد شركت كردیم. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">آن وقت‌ها دانشجو بودم. پس از تعطیل شدن دانشگاه‌ها وارد حوزه‌ی علمیه‌ی قم شدم</span>. درست بعد از عملیات حصر آبادان در فتح‌المبین و بیت‌المقدس شركت كردم و پس از آن به تیپ كربلا كه تازه از بچه‌های استان مازندران تشكیل شده بود، رفتم و اولین بار كه با تیپ 25 به منطقه رفتیم، با گردان حمزه سیدالشهدا بود كه من جانشین فرمانده‌ی گردان و بعد فرمانده‌ی گروهان شدم. <br> در عملیات والفجر 1 بر اثر اصابت تیر دوشكا به ناحیه‌ی كمر، زخمی شدم و مدت‌ها بر روی ویلچر بودم. با همین وضع به تحصیل خودم ادامه دادم. پس از والفجر 1 دیگر توان شركت مستقیم در جنگ را نداشتم لذا وارد بعد فرهنگی شدم و از آن زمان جانشین اعزام مبلغ در قرارگاه خاتم‌الانبیاء شدم. <br> در ادامه‌ی عملیات والفجر 8 در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان – سال 1365 در یكی از سنگرها 5 نفر از روحانیون بزرگوار به شهادت رسیدند و صبح آن روز من برای انتقال كار روحانیون به فاو رفتم و آن‌جا بود كه دچار مصدومیت شیمیایی با گاز خردل شدم. <br> <span style="color: rgb(0, 0, 153);">پس از جنگ</span> كارم را با<span style="color: rgb(0, 0, 153);"> تدریس در دانشگاه</span> آغاز كردم. در دانشكده‌ی حقوق دانشگاه آزاد مركز مشغول تدریس مبانی حقوق و كیفری فقه شدم. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">تا این كه از اواخر سال 1380 به دلیل تشدید عارضه‌ی شیمیایی كاملاً وضعیت حنجره و ریه‌ی من از بین رفته</span> و تاكنون سه بار برای معالجه به كشور آلمان اعزام شده‌ام. <br> <span style="color: rgb(102, 0, 204);">ظرف دو سال گذشته 16 بار بی‌هوش</span> شدم و ریه‌ام را شستشو دادند. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">سه سال قبل ما 4 نفر بودیم كه به كشور آلمان اعزام شدیم. اما الآن فقط من مانده‌ام.</span> سیدجلال سعادت، احمد فرجی، نادعلی هاشمی همگی شهید شدند. <br> </font></p> <p style="line-height: 150%; " dir="rtl" align="center"> <font color="#533F31"> </font> <font face="Tahoma"><span lang="fa"><font color="#533F31" size="2">&nbsp;منبع: ماهنامه سبزسرخ </font></span></font> <font color="#336699"><font face="Tahoma" size="2"> &nbsp; <br></font></font></p><br><div style="text-align: center; ">-------------------------------------------------------------------------<br> اشتراک فید سبز سرخ در گوگل ریدر:<a href="https://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fsabzesorkh.ir%2Frss" target="_blank" title=""><img src="http://goder.hopto.org/images/goder-small.png" border="0"></a><br>http://<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 204, 0); ">S</span><span style="background-color: rgb(51, 255, 51); ">abze</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">S<span style="background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); ">orkh</span></span>.ir/rss<br>نسخه کم حجم موبایلی: http://<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 255, 51); ">S</span><span style="background-color: rgb(51, 255, 51); ">abze</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">S<span style="background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); ">orkh</span></span>.ir/M<br> <br> امروز اگر <span style="background-color: rgb(255, 0, 0); ">سرخ</span> بیفتیم به خاک<br> فردا به زمانه <span style="background-color: rgb(51, 255, 51); ">سبز</span>تر می روییم<br> </div> text/html 2012-03-29T01:31:46+01:00 sabzesorkh.ir مدیر وبنوشت فیلم قلاده‌های طلا http://sabzesorkh.ir/post/74 <div style="text-align: center; "><font size="2"><span style="font-weight: bold; ">فیلمی سرشار از جلوه های ویژه</span></font><br></div><div style="text-align: center; "><img src="http://goldencollars.ir/image/48.jpg" alt="" hspace="5" align="bottom" border="0" vspace="5"><br><font size="2">سایت فیلم قلاده های طلا/ ابوالقاسم طالبی:<br></font><a href="http://goldencollars.ir/" target="_blank" title=""><font size="2">http://goldencollars.ir</font>/</a><br> </div> text/html 2011-08-31T00:43:41+01:00 sabzesorkh.ir مدیر وبنوشت نفس این بچه ها خوبم می کند! http://sabzesorkh.ir/post/72 <font size="2">مریض شده بود بد جور؛<br>گفتم:<br>«دکتر! چرا نمی ری تهران؟ دوایی؟ دکتری؟»<br>گفت:<br>«عزیز جان! نفس این بچه ها خوبم می کند.»</font><br><div style="text-align: center; "><img src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1389/3/27/60749_176.jpg" alt="شهید دکتر مصطفی چمران" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5"><br></div>...ادامه راه <span style="color: rgb(255, 0, 0); ">شهید چمران</span>، صلوات<br>منبع: بسته های پیامکی نشریه امتداد<br><div style="text-align: center; "><span style="font-weight: bold; ">-------------------</span><br></div><div style="text-align: center;">-------------------------------------------------------------------------<br> اشتراک فید سبز سرخ در گوگل ریدر:<a href="https://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fsabzesorkh.ir%2Frss" target="_blank" title=""><img src="http://goder.hopto.org/images/goder-small.png" border="0"></a><br>http://<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 204, 0);">S</span><span style="background-color: rgb(51, 255, 51); ">abze</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">S<span style="background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); ">orkh</span></span>.ir/rss<br>نسخه کم حجم موبایلی: http://<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 255, 51);">S</span><span style="background-color: rgb(51, 255, 51); ">abze</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">S<span style="background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); ">orkh</span></span>.ir/M<br> <br> امروز اگر <span style="background-color: rgb(255, 0, 0); ">سرخ</span> بیفتیم به خاک<br> فردا به زمانه <span style="background-color: rgb(51, 255, 51); ">سبز</span>تر می روییم<br> </div><p><br></p>